Op dit moment is de kleine ondernemingsregeling (KOR) van toepassing. Wanneer u als ondernemer minder dan € 1.345,- per jaar aan btw moet betalen hoeft u door de KOR helemaal geen btw te betalen en kunt u een ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. De ontheffing voor administratieve verplichtingen wordt veel gebruikt door eigenaren van zonnepanelen die gebruik hebben gemaakt van de btw teruggave op de zonnestroominstallatie. Door zich te ontheffen van administratieve verplichtingen merken eigenaren van zonnepanelen niks meer van het feit dat ze als ondernemer worden gezien door de Belastingdienst.

Per 2020 wordt de kleine ondernemingsregeling (KOR) vervangen door de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Door deze nieuwe regeling worden ondernemers die jaarlijks een lagere omzet hebben dan €20.000,- vrijgesteld van de btw. Voor (particulieren) eigenaren van zonnepanelen betekent dit dus dat ze ook bij de nieuwe regeling jaarlijks geen btw hoeven af te dragen wanneer ze gebruik hebben gemaakt van de btw teruggave op hun zonnepanelen.

Volgens de nieuwe regeling (OVOB) word je als kleine ondernemer die vrijgesteld wordt van het betalen van belasting (dus ondernemers met een omzet lager dan €20.000,-) geacht om btw-vrijgestelde prestaties te verrichten. Dit betekent in feite dat als je gebruik wilt maken van de nieuwe kleine ondernemingsregeling je geen btw meer mag aftrekken. Dit zou dus betekenen dat eigenaren van zonnepanelen de btw niet meer kunnen terugvragen als ze gebruik willen maken van de nieuwe regeling.

(mede) Om bovenstaande reden is er een herzieningsgrens van € 500,- aan de nieuwe regeling toegevoegd. De herzieningsperiode bestaat uit 4 jaar na het jaar van aanschaf (dus in feite 5 jaar). Dit betekent dat de teruggevraagde btw op je zonnepanelen minder dan €2.500,- moet zijn om onder de herzieningsgrens te blijven (€ 2.499 verdeeld over 5 jaar is namelijk € 499,80 en dus minder dan € 500 per jaar). Voor alle zonnestroominstallaties tot en met € 14.404 inclusief btw is er dus niks aan de hand aangezien deze onder de grens van €2.500,- aan btw blijven.
Deze nieuwe ontwikkeling is dus erg goed nieuws voor zowel de huidige- als de toekomstige eigenaren van zonnepanelen. De btw teruggave op zonnepanelen wordt voor het overgrote deel van de particulieren zonnestroominstallaties gecontinueerd waardoor het aantrekkelijk blijft om voor zonnepanelen te kiezen.